Veterinärstudent - ambassadör

Våren 2020 startar vi upp vårt nya ambassadörsprogram med totalt fem veterinärstudenter, utspridda från alla årskurser.


Agricams ambassadörsprogram är ett utbildningsprogram som ska ge veterinärstudenter en ökad förståelse för avancerad sensorteknik, big data och SOPs inom produktionsdjur. Deltagarna kommer vara med och ge inspel på hur Agricam på bästa sätt kan möta behov och förväntningar hos framtidens lantbrukare.

Varför vill Agricam ha ambassadörer?

Agricam känner till styrkan i tvärvetenskaplig utveckling, därför ser vi den stora nyttan i att samla framtidens veterinärer och nya kunskapstörstande och nyfikna lantbrukare. Vi vill även samla ihop en grupp där man får utbyta analyser, kloka inspel och leda Agricams teknikutveckling framåt.

Målet med ambassadörsprogrammet

  • Öka intresset och förståelsen för sensorteknik och PLF bland veterinärstudenter riktat mot lantbruks- och produktionsdjur.

  • Att få input av gruppen i hur Agricam på bästa sätt kan utveckla svenskt lantbruk och möta lantbrukares och veterinärers behov och förväntningar.

  • Skapa tydligare roller mellan veterinärer och lantbrukare.

Varje månad träffas ambassadörerna under ett Skype-möte (cirka 1 timma). Varje ambassadör är ansvarig för en gårds datainsamling och analys under vägledning av överveterinär Johan Waldner. Allt sker under striktaste sekretess. Programmet innefattar grupparbeten, tid för diskussioner och framför allt inspirerande möten med andra människor.

Ansökan

För mer information eller ansökan, kontakta ellinor.eineren(a)agricam.se.