Vår styrelse

Säg hej till Agricams styrelse!

Läs om styrelsens erfarenheter och hur de ser på Agricam.

agricam white.png

Företagets bakgrund

Agricam är ett AgTech-bolag som bidrar till ett hållbarare lantbruk, friskare djur och minskad antibiotikaanvändning. Agricams främsta målgrupp är mjölkbönder både i Sverige och utomlands.
Under 2020 har Agricam utökat vårt helhetserbjudande till kunder och kompletterat företagets egenutvecklade sensorteknik med strategisk veterinärrådgivning och kovårdsprodukter. Agricam har beviljats forskningsanslag på 16 Mkr för utvecklingen av två innovativa och internationellt skalbara produkter och tjänster och tilldelats ”Seal of Excellence” från EU kommissionen.

Lasse Karlsson

Lasse Karlsson

Styrelseordförande

”Som ordförande i Agricam vill jag skapa aktieägarvärde. Målet att nå ett värde på över 1 miljard inom 3-4 år känns inte orimligt. Det finns en enorm utvecklingskraft i Agricam och kombinerat med ett nytänkande kring användarperspektivet när det gäller utvecklingen av systemstöd för framtidens mjölkproduktion, så är förutsättningarna extremt spännande.”

Styrelseerfarenhet

Lasse Karlsson har lång erfarenhet av bolagsutveckling och styrelsearbete då han tidigare grundat och varit VD för IFS AB, Arnek Annonsbyrå AB och LinkTech AB. Han har sedan flera år varit engagerad i utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag bland annat Briox, TelliQ, Medius, Millnet, Litium, Dynamic Code och nu senast i Agricam.

Lena Söderström

Styrelseledamot

”Agricam fokuserar på att effektivisera djurhälsoarbetet – i framkant för att skapa helhetslösningar med gården i centrum. Vi jobbar förebyggande med djurens välbefinnande vilket ger en välmående produktion och ekonomi. Jag ser fram emot att ta del av denna resa med lansering av banbrytande produkter och tjänster som skapar nya värden och beteenden som förbättrar vår vardag och vårt samhälle.”

Styrelseerfarenhet

Lena har trettio års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-industrin. Hennes erfarenhet inkluderar affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning. Hon har tidigare varit VD för Senzime AB, Isconova AB och Kibion AB och är idag styrelseledamot i bland annat MedCap AB, Uppsala universitet Invest AB, Dicot AB, Stockholms handelskammare och Biomedical Bonding AB. Lena är även styrelseordförande för SLU Holding AB, Deversify AB och InficureBio AB.

Lena Söderström
Jan Nystedt

Jan Nystedt

Styrelseledamot

”Agricam utvecklar och tillhandahåller innovativa tekniklösningar för att hjälpa lantbrukaren ta snabba och bra beslut. Vi gör det lättare att upptäcka tidiga symtom och presenterar rätt åtgärder för djuren. Genom att nyttja modern teknik kan vi minska användningen av antibiotika, hålla produktionen stabil och skapa en bättre ekonomi hos lantbrukaren.”

Styrelseerfarenhet

I styrelsearbetet bidrar Jan med sin erfarenhet av målinriktat strategiskt tänkande, förändringsarbete och olika företags tillväxtresor, såväl stora som små organisationer. Jan arbetar idag som VD i hans egna bolag Nystetds FS AB där han utövar en mycket aktiv roll i professionellt styrelsearbete i Biototal bolagen, Agricam AB, Vänneberga gård AB och Kretsloppsgården. Han är även ordförande i Företagarna Söderköping och övrig tid arbetar han med att bygga upp nya affärer för Biototalgruppen där han är en av två ägare.

Stina Treven

Styrelseledamot

"Det är revolutionerande hur Agricam genom digitalisering och nya innovativa tekniklösningar ger lantbrukare möjligheten att få snabb analys och rådgivning för förbättrad djurhälsa på gården. Korrekta, snabba och förebyggande insatser leder till både minskad antibiotikaanvändning och minskade kostnader."

Styrelseerfarenhet

Stina har många års erfarenhet som VD i entreprenörsdrivna bolag inom flera branscher, med fokus på försäljning, internationalisering och digitalisering. Hon har tidigare varit VD för TrustWeaver, 2Secure och Smoke Free Systems. Idag delar hon sina erfarenheter i rollen som senior förändringsledare i agilt strategiarbete, samt genom styrelseuppdrag på Agricam, iSolve och Scandinavian NORR Publishing AB.

Stina Treven