agricam white.png

Få KetosKoll 

med vårt kom-igång-kit!

890:-

Från
 Rekommenderade åtgärder &   resultat i appen KetosKoll 
Mätare, mätstickor & lansetter 
✓ Tips om provtagning

Vi har höjt avkastningen och hälsoläget radikalt sedan förra året då vi bland annat började mäta våra ketoser och ändrade utfodringen till sinkor och nykalvade. Genom att upptäcka och behandla ketos tidigt och öka insatserna har vi kunnat öka mjölkmängden med 5 kg per ko och dag i genomsnitt.

- Hans Cederlöf,

  Silvermjölk

Slipp ketos och öka mjölkmängden!

1

2

Börja mät dina ketoser snabbt och enkelt genom att ta blodprov med Agricams kom-igång-kit!

3

Följ åtgärdsförslagen i vår app KetosKoll

Njut av att ha kor som både mår och producerar bättre!