Magdalena Gustafsson

De minskade tidiga ketoser
- till nästan inga

I det här caset berättar Magdalena Gustafsson på Tyskagården om deras upplevelse av Agricams KetosKoll. Hon delar bland annat med sig av hur enkelt de kom igång med ketosmätningen och hur de har minskat sina tidiga ketoser bland förstakalvarna till i princip inga.

Tyskagården ligger norr om Laholm i södra Halland. De har ungefär 450 årskor och mjölkar i en karusell med plats för 50 kor tre gånger om dagen. Hela besättningen är Holstein och äter fullfoder, olika mixar till kor, sinkor och kalvar. Fullfodret säkerställer att alla får rätt foder eftersom de själva inte kan välja vilket foder de ska äta mest av.

 

Svårt för nykalvade att upprätthålla energibalansen

Ett vanligt problem som nykalvade kor brottas med är att upprätthålla energibalansen och inte mjölka för mycket på hullet. De kor som klarar det slipper många av de sjukdomar som förekommer i början av laktationen. Dessutom mjölkar de mer under hela återstående laktationen.

Tyskagården Magda Johan

Agricams Strategiveterinär Johan Waldner och Tyskagårdens ägare Magdalena diskuterar.

Tyskagården

Magdalena och kon Froggy, även kallad Mammut!

Före vs efter ketosmätningar

Innan Agricams ketosmätning kom in i bilden upplevde Tyskagården egentligen inga bekymmer med de nykalvade. Men när alla äter fullfoder är det omöjligt att veta hur mycket varje ko äter och hur näringsbalansen är hos de nykalvade. ”När Johan och Ellinor på Agricam föreslog att vi skulle testa ketosmätning för att få en bild av kornas näringsförsörjning under den viktiga tiden efter kalvning så kände vi att vi kunde testa” säger Magdalena.

 

Med ketosmätningen upptäckte Tyskagården att många förstakalvare hade höga ketosvärden, trots att de lät förstakalvarna gå i en grupp för sig. De hade gjort den uppdelningen eftersom de trodde att det var skonsammare än att trängas med de äldre korna i VIP-avdelningen. Men det visade sig vara fel. Istället var det svårt för förstakalvarna att näringsförsörja sig på grund av att den gruppen är mycket större än VIP-avdelningen, att de har en lång sträcka att gå mellan liggytor och foderbord samt att det stallet är lite dumt utformat och gör det svårt för vissa djur att gå till foderbordet.

”De visade sig att förstakalvarna mår bättre av att först få gå med den äldre VIP-gruppen där de har kortare väg till foderbordet”

Tyskagården testade därför att låta en del av förstakalvarna gå med de äldre korna i VIP-avdelningen första veckan efter kalvning. Där går de i ungefär en vecka för att sedan flyttas till gruppen med förstakalvare. ”Det visade sig att de mår bättre av att gå med de äldre korna istället för sig själva. Nu har vi väldigt sällan förstakalvare med tidig ketos!” säger Magdalena.

 

Lätt att komma igång och enkel att använda

Magdalena framhäver att det var väldigt enkelt att komma igång med ketosmätningen. De har en lista som automatiskt visar vilka kor som är på rätt antal DIM för att mätas. I början mätte de alla kor på listan, men eftersom det inte var några större bekymmer med tidiga ketoser mäter de nu istället ungefär 10 kor en gång i månaden. Med en ketosmätare som är enkel att använda går det förebyggande arbetet med kornas hälsa smidigt.

 

Ketoskoll-  värdefullt i det förebyggande arbetet med djurhälsa

Tyskagården är en gård som hela tiden strävar efter att förbättra sitt förebyggande arbete med djurhälsa och utvecklas ständigt. Ketosmätningen är en av de möjligheterna som hjälper dem upptäcka problem tidigt, innan korna mår dåligt.

 

Ytterligare ett område som ketosmätningen är värdefull för, utöver för de nykalvade, är sinkorna. ”Har vi något som inte stämmer med sinko-foderstaten till exempel, ser vi det tidigt eftersom fler kor ligger dåligt till i energibalans då. När något ändras kan vi sätta in åtgärder”, förklarar Magdalena.