SVA:s roll i projektet Bacticam

För att säkerställa att Bacticams provsvar är av hög kvalitet anlitar vi ett ackrediterat laboratorium* – Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Underlag till uppbyggnad av klassificeraren

  • SVA odlar mjölkprov och fotograferar odlingar i Bacticam som skapar underlag för klassificeraren att tränas på.

 

Tolkning av prov

  • Bakteriolog från SVA tolkar fotografier av de odlingsplattor som klassificeraren inte klarar att tolka.

 

Analys av odlingsplattor

  • I fall då morfologisk bedömning av fotograferad odlingsplatta inte är tillräcklig för att fastställa bakterieväxt skickar gården odlingsplattan till SVA som gör en bedömning av plattan och artbestämmer relevanta bakterier med maldi-tof. 

 

Tillverkning av SELMA PLUS-plattor

  • Alla plattor som används i Bacticam tillverkas av SVA.

 

Expertrådgivning

  • SVA tillhandahåller allmän expertkunskap rörande mastitbakteriologi.
     

*För förtydligande och specificering om vilka analyser som är ackrediterade kontakta SVA.

Om SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.