Sensorer

Perfekt att kombinera med Glycerol och Bovikalc

Den appbaserade ketosmätaren

Förbättra förutsättningarna för dina kor och ge dem den allra bästa starten efter kalvning med Ketoskoll.

Att mäta näringsbalansen med en ketosmätare ger en tidig signal om kon är på efterkälken i näringsbalans, redan innan hon fått synliga problem. Då har du möjlighet att hjälpa henne komma ikapp och undvika problem framåt. Appen sammanställer värden från flera kor för att få ett grepp hur bra korna klarat sig igenom den känsliga perioden kring kalvning och skapar en rekommenderad åtgärd som gör att du tidigt kan förändra deras villkor vid den här tiden.

 

✓ Få rekommenderad åtgärd för korna direkt i appen

✓ Upptäck problem innan kon mår dåligt

✓ Enkel att använda

KetosKoll

KetosKoll app
PortaBHB ketone test
 
Bacticam prototyp

Bacticam     

Snabba provsvar på mjölkprover - utan att lämna gården!

Ta mjölkprov och odla direkt på gård och få resultat inom 24 timmar från färdig odling. Med hjälp av en mobilkamera och AI detekterar vi bakterier i odlingsplattan, se bilden på prototypen. Med en innovativ app loggas provresultaten så att du och din veterinär kan se mönster i bakterie-fördelningen både på besättnings- och individnivå.

✓ Detekterar de vanligaste förekommande bakterierna

✓ Minskar ledtiden

✓ Snabbare möjlighet till rätt behandling

 

”Med Bacticam känner vi att vi kan få en betydligt kortare svarstid på proverna så att vi på det sättet kan göra rätt behandlingar.” 

Värmekamerasystem

Agricams värmekamerasystem genomför automatiskt daglig analys av juverhälsa i samband med mjölkning. Systemet identifierar förstadie till klinisk mastit upp till fyra dagar innan utbrott genom att identifiera avvikande temperatur i juvret.

 

Larm skickas automatiskt till mjölkplatsen i realtid och kon kan behandlas på naturlig väg med liniment istället för med antibiotika. Sjukdomar förebyggs och produktionen hålls intakt.

Värmekamerasystem Agricam

Nedan visas hur värmekamerorna kan placeras

1/4