EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär
Kontakt

Agricam AB

Teknikringen 7

583 30 Linköping

info@agricam.se

+4676-861 99 05

  • Facebook - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
Nyhetsbrev

© Agricam AB. All rights reserved.

Sensorer

Bacticam       Nyhet!

Ta mjölkprover och odla direkt på gård och få resultat inom 24 timmar. Med hjälp av en mobilkamera och AI detekterar vi bakterier i odlingsplattan, se bilden på prototypen. Med en innovativ app loggas provresultaten så att du och din veterinär kan se mönster i bakteriefördelningen både på besättnings- och individnivå.

 

✓ Detekterar de vanligaste förekommande bakterierna

✓ Minskar ledtiden

✓ Snabbare möjlighet till rätt behandling

Just nu utvecklar vi en beta-prototyp i samarbete med SVA och med stöttning av EIP. Vill du testa beta-prototypen eller veta mer när vi har en färdig produkt? Snart öppnar vi upp för anmälan - håll utkik!

Prototyp på Bacticam.

Värmekamerasystem

Agricams värmekamerasystem genomför automatiskt daglig analys av juverhälsa i samband med mjölkning. Systemet identifierar förstadie till klinisk mastit upp till fyra dagar innan utbrott genom att identifiera avvikande temperatur i juvret.

 

Larm skickas automatiskt till mjölkplatsen i realtid och kon kan behandlas på naturlig väg med liniment istället för med antibiotika. Sjukdomar förebyggs och produktionen hålls intakt.

✓ Upp till 50% färre kliniska mastiter

✓ Ökad mjölkmängd upp till 10%

✓ Minskat celltal upp till 30%

Priset beräknas på antal kor och behov.

1/4

Ketosmätning

Att mäta näringsbalansen med en ketosmätare ger en tidig signal om kon är på efterkälken i näringsbalans, redan innan hon fått synliga problem. Då har du möjlighet att hjälpa henne komma ikapp och undvika problem framåt. Du kan också lägga ihop värden från flera kor för att få ett grepp hur bra korna klarat sig igenom den känsliga perioden. På så sätt kan du tidigt förändra villkoren för de kor som ska kalva.

 

✓ Enkel att använda

✓ Upptäcker problem innan korna mår dåligt

✓ Bra både för individ och besättning

ny agricamlogga.png