EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär
Kontakt

Agricam AB

Teknikringen 7

583 30 Linköping

info@agricam.se

+4676-861 99 05

  • Facebook - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
Nyhetsbrev

© Agricam AB. All rights reserved.

PRODUKTER & TJÄNSTER

Kemiska tillbehör

Specialframtagna hjälpmedel med unika sammansättningar för en mycket stark effekt.

Sensorer

Olika typer av sensorer så som värmekamera och ketosprover för att hitta avvikelser i produktionen.

VetLink 

En plattform som sammanställer data från gården och skräddarsyr en förebyggande strategi för djurhälsoarbetet. 

Effektiviserat djurhälsoarbete

Att driva lantbruk innebär många utmaningar. För att produktionen ska fungera smidigt är det mycket som ska stämma, inte minst djurens välmående. Om korna mår bra producerar de bättre, och lantbrukaren får en högre avkastning på mjölken. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande med djurens hälsa.

Vi ser djurhälsoarbetet som en pyramid. I botten läggs grunden med friska kalvar, en god näringsbalans och friska klövar. När man har de förutsättningarna kan man få till en god juverhälsa och fruktsamhet. I toppen av pyramiden når man en välmående produktion och ekonomi.

 

Djurhälsoarbete utifrån ett helhetsperspektiv

Agricams produkter och tjänster tar ett helhetsgrepp om djurhälsoarbetet uppdelat i tre kategorier: sensorer, VetLink och kemiska tillbehör. Sensortekniken identifierar avvikelser i produktionen, strategiveterinären tar fram konkreta åtgärder baserat på den insamlade informationen och skapar långsiktiga handlingsplaner. I handlingsplanerna spelar de kemiska tillbehören en stor roll – de förhindrar sjukdomar.

Kalvar
Näring
Klövar
Juverhälsa
Fruktsamhet
Produktion & ekonomi

Åtgärder anpassade efter just er gård

För att det här arbetssättet ska passa in i lantbrukarens pressade vardag finns vi alltid närvarande. Vi testar ut vad som fungerar för just er, ser till att allt fungerar som det ska i den dagliga driften, analyserar resultaten och sätter in rätt åtgärder. Inget i arbetet ska vara onödigt, det ska vara tydligt att alla insatser gör en skillnad.

Varför Agricam?

”Man får en större andel djur i de lägre juverhälsoklasserna. Cellerna sjunker och mjölkavkastningen kan därmed öka.”

Eva Olsson, Bergs Säteri

Vill du veta mer?

Berätta lite om dig själv så återkommer vi inom kort.

ny agricamlogga.png