Våra produkter

Opensten_KetosKoll.jpg

KetosKoll

Ge korna den bästa starten efter kalvning med vår appbaserade ketosmätare.

 Nyhet!  Gårdssystemet

Med vårt nya planeringsverktyg ersätter
du whiteboarden med en app. 

IMG_1459_edited.jpg

Bacticam

Ta mjölkprov, odla direkt på gård och få svar inom 24 timmar från färdig odling.

Effektiviserat djurhälsoarbete

Att driva lantbruk innebär många utmaningar. För att produktionen ska fungera smidigt är det mycket som ska stämma, inte minst djurens välmående. Om korna mår bra producerar de bättre, och lantbrukaren får en högre avkastning på mjölken. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande med djurens hälsa.

Vi ser djurhälsoarbetet som en pyramid. I botten läggs grunden med friska kalvar, en god näringsbalans och friska klövar. När man har de förutsättningarna kan man få till en god juverhälsa och fruktsamhet. I toppen av pyramiden når man en välmående produktion och ekonomi.

 

Djurhälsoarbete utifrån ett helhetsperspektiv

Agricams produkter och tjänster tar ett helhetsgrepp om djurhälsoarbetet uppdelat i tre kategorier: sensorer, VetLink och kovård. Sensortekniken identifierar avvikelser i produktionen, VetLink tar fram konkreta åtgärder baserat på den insamlade informationen och skapar långsiktiga handlingsplaner. I handlingsplanerna spelar våra produkter inom kovård en stor roll – de förhindrar sjukdomar.

Kopyramid SVE.png
 

Åtgärder anpassade efter just er gård

För att det här arbetssättet ska passa in i lantbrukarens pressade vardag finns vi alltid närvarande. Vi testar ut vad som fungerar för just er, ser till att allt fungerar som det ska i den dagliga driften, analyserar resultaten och sätter in rätt åtgärder. Inget i arbetet ska vara onödigt, det ska vara tydligt att alla insatser gör en skillnad.

Varför Agricam?

”Man får en större andel djur i de lägre juverhälsoklasserna. Cellerna sjunker och mjölkavkastningen kan därmed öka.”

citat-03.png

- Eva Olsson, Bergs Säteri

Eva Olsson Bergs Säteri liniment