Pressmeddelande 2020-10-26

Nytt internationellt forskningssamarbete för att förbättra upptäckten av sjukdomar, stress och skador hos mjölkkor

Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) i Nordirland och det svenska AgTech-företaget Agricam AB har gått samman i ett gemensamt treårigt forskningsprojekt om tidig upptäckt av sjukdom, stress och skador hos mjölkkor. AFBI: s deltagande i projektet finansieras i Nordirland av Department for Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA). Målet med projektet är att utveckla teknik som gör det möjligt för lantbrukare att förbättra välfärden för mjölkkor, minska antimikrobiell användning och förbättra produktiviteten.

 

Sensorteknologi används alltmer i mejeriproduktion för att möjliggöra automatisk övervakning av enskilda djur. Eftersom tekniken är automatiserad kan den övervaka kor regelbundet, så att problem kan upptäckas och behandlas i de tidigaste stadierna. Agricam har tidigare utvecklat ett sådant sensorsystem med termiska kameror. Systemet tillhandahåller automatiskt en ”värmekarta” över kons juver när hon passerar till eller från mjölkningen. Dedikerad programvara analyserar automatiskt dessa värmekartor, för att söka efter förändringar i juvertemperatur som indikerar mastit i sin linda, och rapporterar eventuella problem till lantbrukaren. Mastit är en av de vanligaste sjukdomarna i mjölkproduktion och leder till de största kostnaderna på grund av produktionsförluster och behandling. Därför var det den uppenbara sjukdomen att börja med när systemet utvecklades.

Värmekamera Kor Agricam
Agricam Värmekamera Ko Illustration

Det är troligt att det termiska systemet också kan upptäcka ett stort antal andra välfärdsproblem så länge de är förknippade med ökad hudtemperatur. Fysiska problem, till exempel hälta eller skador är vanligtvis förknippade med ökad hudtemperatur till följd av inflammation. Feber är ett symptom på många sjukdomar och till och med stress kan leda till förändrad temperatur genom en process som kallas ”emotionell feber”. AFBI är inte främmande för forskning om användning av termiska kameror som ett diagnostiskt verktyg, och de har tidigare bedömt dess förmåga att upptäcka kalvhälsoproblem. AFBI kommer att studera vilka välfärdsproblem som kan upptäckas pålitligt med hjälp av det termiska systemet, och ta reda på om detta leder till tidigare upptäckt än traditionell hälsoövervakning.

 

Stephanie Buijs, Senior Scientific Officer på AFBI, kommenterar:

Tidig upptäckt är nyckeln till att bota eller lindra välfärdsproblem till den lägsta kostnaden för både kon och lantbrukaren. Detta kräver tillförlitlig rutinövervakning, vilket underlättas mycket av automatisering av detekteringssystem. Det är därför vi är mycket glada över att utveckla vetenskap som är till grund för sådana automatiserade system.

 

Installationen av värmekamerasystemet på AFBI: s experimentgård är Agricams första installation vid ett forskningsinstitut. Ellinor Eineren, VD, är stolt över att samarbeta med AFBI.

- Vi är mycket glada över att vara en teknisk partner med AFBI och delta i detta viktiga projekt eftersom det berör allt som Agricam står för och utvecklar - sensorteknik och beslutsstöd.

 

Om Agricam AB

Agricam AB erbjuder analytiska tjänster och produkter för att förbättra djurhälsan, öka produktionen och minska användningen av antibiotika på mjölkgårdar.

 

Agricams produktlinjer:

- Sensorer

- Strategisk veterinärtjänst

- Kovårdsprodukter

 

Produktlinjerna kompletterar varandra och skapar en helhetssyn på djurhälsan för att skapa långsiktiga resultat, minska kostnader och öka effektiviteten.

 

Om AFBI

AFBI utför högkvalitativ teknisk forskning och utveckling samt lagstadgade, analytiska och diagnostiska testfunktioner för DAERA och andra myndigheter, offentliga organ och kommersiella företag.

 

AFBI: s vision är att "främja de lokala och globala lantbrukssektorerna genom vetenskaplig excellens".

 

AFBI: s kärnområden:

- Ledande förbättringar inom livsmedelsindustrin

- Skydda djur-, växt- och människors hälsa

- Förbättra den naturliga och marina miljön

AFBI Agricam

Värmekamerasystemet skannar ko på AFBI

AFBI Agricam

Stephanie Buijs (AFBI), Martin Johansson (CTO Agricam), Johan Waldner (Strategiveterinär Agricam)