6 fällor att undvika för en god juverhälsa på gården

Det är många faktorer som påverkar juverhälsan, men genom att arbeta systematiskt och hela tiden förbättra rutiner har ni kommit en bra bit i hälsoarbetet. Här beskriver vi sex fällor att undvika, och såklart hur du undviker dem.


1. Bristfällig förbehandling vid mjölkning

Det går inte att komma ifrån att varje mjölkning utgör en risk. Därför är mjölkningsrutinerna viktiga. Se till att varje mjölkning består av en förberedelsetid på ca 60-90 sekunder så att juvret och spenarna är redo för den prestation som väntar. Förberedelsen bör bestå av rengöring av juver och spenar samt förmjölkning av varje juverdel. Efter att mjölkaren torkat av juvret och dragit ur mjölk ur varje spene så bör väntetiden vara cirka 40 – 60 sekunder. Mjölkaren bör också inspektera spenspetsen efter tecken på skador. Varje sådan skada är en stor riskfaktor för mastit och bör noteras.


Varför förbehandling? När du gjort en bra förstimulans tar mjölkningen kortare tid samt spenslitaget och belastningen på juvret minskar. Juvret mjölkas ur bättre och det blir en mindre restmängd i juvret. Om man inte gör förbehandlingen tillräckligt bra kan man få långa påsittningstider och med det juverhälsoproblem som en direkt följd. Med en bra förbehandling tjänar man tid eftersom mjölkningen då går snabbare. Så ingen anledning att fuska med förbehandlingen!


Har hela personalstyrkan en bra mjölkningsrutin? Det är viktigt att se till så att mjölkningstekniken sitter hos hela personalstyrkan. Fin