AI-baserad diagnostik från Agricam har blivit godkänd metod inom ViLA i lantbrukssektorn.

Jordbruksverket undantager Agricam och den patenterade lösningen Bacticam från kravet att mjölkprov ska vara veterinär eller laboratorium tillhanda för analys senast två dagar efter provtagningen inom villkorad läkemedelsanvändning (ViLA). Jordbruksverket ger nu Agricam omedelbar dispens. Dessutom kommer Jordbruksverket att revidera ViLA-föreskrifterna att även inkludera diagnostiska lösningar som uppfyller kraven på oberoende validering och interna processer. De nya villkoren beräknas vara klart under våren -23.


Nuvarande undantag innebär att mjölkprovet istället kan analyseras med det diagnostiska och patenterade labbet Bacticam. Som grund för beslutet ligger en ob