Agricam inrättar vetenskapligt råd

Agricam AB tillkännager idag att vi har etablerat ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin planerade expansion under de närmaste åren.


Syftet med det vetenskapliga rådet är att stödja bolaget i arbetet att – baserat på veterinärmedicinska och vetenskapliga fakta – öka kunskapen och förtroendet för nya lösningar och metoder. Detta leder till en säkrare och bättre djurhälsovård för lantbrukets djur.

"Vi vill hantera viktiga utmaningar inom dagens djurhälsoarbete och öka kunskapen om nya lösningar och metoder som leder till säkrare och bättre djurhälsovård för lantbrukets djur”, säger Lena Söderström, styrelseledamot i Agricam och ordförande för det vetenskapliga rådet.

Rådet skall dels fungera som rådgivare och bollplank när det gäller produkt- och teknikutvecklingsarbetet. Men också bidra till att etablera Agricams roll som en internationell ledande aktör inom förebyggande djurhälsovård och nytänkande i branschen.

Dessutom ska rådet stärka rekommendationer och externa aktiviteter som Agricam förmedlar och genomför till mjölkbönder, veterinärer, rådgivare samt myndigheter.

"Jag är väldigt glad att vårt vetenskapliga råd nu finns på plats. Jag ser fram emot samarbetet för att göra djurhälsoarbetet mer effektivt och lönsamt för både gårdar och veterinärer", säger Ulf Stern, Tf. VD på AgricamLena Söderström

Lena har trettio års erfarenhet från ledande befattningar inom life science-industrin. Hennes erfarenhet inkluderar affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning.


Johan Waldner

Strategiveterinär på Agricam och arbetar med lösningar som gör djurhälsoarbetet mer effektivt och lönsamt - oavsett om du är lantbrukare, rådgivare eller veterinär.


Lena-Mari Tamminen

Leg. vet. PhD. Arbetar som forskare vid enheten för veterinärmedicinsk epidemiologi vid SLU med fokus hur epidemiologi kan användas för att besvara tvärvetenskapliga frågeställningar.


Emma Ternman

MSc, PhD i husdjursvetenskap.

Arbetar med forskningsfrågor nära produktionen i projekt om sömn, vila och återhämtning, mjölkningseffektivitet, kotrafik och betesdrift


Arne Jönsson

Professor i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap vid Linköping universitet. Han har i mer än 30 år forskat inom AI och språkteknologi, numera med fokus på teknik för ökad digital inkludering.