Vid de här tillfällena är det smart och lönsamt att ta mjölkprov

Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen hos Sveriges mjölkkor. Du kan själv ta reda på orsaken genom att ta mjölkprov. Oftast är det bakterier som orsakar juverinflammation och höga celltal. Genom att ta mjölkprov kan du ge rätt behandling och även arbeta förebyggande med juverhälsoarbetet i din besättning.


"Det finns mycket att vinna här. Både för ekonomin och djurskyddet."

Med en bra provtagningsstrategi kommer du att:

  • få kontroll över bakterieförekomsten. Är det t ex vanligast med bakterier som smittar mellan kornas juver eller är det miljön som krånglar.