7 tillfällen du vinner mycket på att ta mjölkprov

Mastit är som bekant den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen hos Sveriges mjölkkor. Oftast är bakterier orsaken, därför är det viktigt att ta bakteriologiska mjölkprover för att ta reda på vilken bakterie som ligger bakom inflammationen. Inte bara för att ge rätt behandling till det sjuka djuret utan också för att veta vilka mastitbakterier som finns på gården. I den här texten beskriver vi vid vilka tillfällen du vinner mycket på att ta mjölkprover på din gård och varför.Vid kliniska mastiter

1. Hur ska kon behandlas?

Den vanligaste anledningen till att vi tar mjölkprov på gårdar idag är för att veta hur en ko med klinisk mastit ska behandlas. Eftersom vissa bakterier inte påverkas av penicillin behöver kor med de bakterierna en annan behandling som tar hand om bakteriegifter och stärker kons motståndskraft. Annars finns en risk att kon inte kommer bli frisk efter behandling och smitta andra kor.


2. Hur ser den kort- och långsiktiga prognosen ut?

Du kan använda proverna för att skapa en kort- och långsiktig prognos för ko och juver. Den kortsiktiga prognosen redogör för om det finns en chans för kon att snabbt få tillbaka normal mjölk och må bra igen. Den långsiktiga prognosen redogör för om kon på sikt kan bli helt frisk med låga celltal, och inte heller smitta andra kor.


Med prognoserna blir det lättare att agera i förebyggande syfte.

Med prognoserna blir det lättare att agera i förebyggande syfte och avstå seminering samt sätta de kor som har kroniska och smittsamma mastiter på slaktlistan.


3. Övervakning av bakterier

Du kan också övervaka förekomsten av bakterier i besättningen för att känna kontroll över situationen och upptäcka vissa bakterier innan de riskerar att spridas. Särskilt Staf. Aureus, Strept. Agalactie och Mycoplasma Bovis är bakterier du vill undvika spridning av.


Inför sinläggning

4. Ska du sintidsbehandla som vanligt?

Ett tillfälle som är vanligt att förbise är provtagning inför sinläggning. Du har möjlighet att reda ut om vanlig sintidsbehandling ska utföras eller inte. Genom att ta mjölkprov får du reda på om bakterierna är penicillinkänsliga eller inte. Om bakterierna inte är penicillinkänsliga och du behandlar med penicillin riskerar du att öka på antalet resistenta bakterier. De resistenta bakterierna förbättrar sin sjukdomsframkallande förmåga och smittan sprids lättare i din besättning. Genom att provta i det här förebyggande syftet slår du två flugor i en smäll. Du undviker att använda penicillin i onödan och du hindrar de smittsamma bakterierna från att störa din besättning och produktion i största mån.


5. Smittsam bakterie trots behandling?

Efter en sintidsbehandling och inför val av produktionsgrupp är det bra att undersöka om kon har en smittsam bakterie trots behandlingen. Det får då avgöra frågan om den provtagna kon ska finnas bland de smittade eller de smittfria samt om hon ska semineras eller inte. Kanske ska hon också slås ut i förtid?


Efter kalvning

6. Värdera juvrets prognos och kons smittsamhet

Efter kalvning har du mycket att vinna på att ta mjölkprover – både för att värdera juvrets prognos men också för att värdera kons smittsamhet. Har kon en smittsam och kronisk infektion bör hon helst inte semineras eller gå med andra osmittade kor.


Vid celltalsökning

7. Värdering av prognos, smittsamhet och övervakning

Om celltalen ökar mitt i laktationen kan du provta mjölken för att värdera kons prognos, hennes smittsamhet och för att övervaka situationen i besättningen. Utifrån resultatet kan du gruppera och besluta om seminering och slakt. Förslagsvis är det bra om du flyttar smittfarliga kor till andra grupper, slår ut en ko eller planerar för att sintidsbehandla henne när det blir dags för det.


Vad ska jag göra med provresultatet?

Det viktigaste att ta hänsyn till är om smittan i första hand kommer från miljön runt korna eller om den sprids mellan korna.

När du har fått ett antal provtagningsresultat blir du medveten om orsaken till de juverhälsostörningar som finns. Det viktigaste att ta hänsyn till är om smittan i första hand kommer från miljön runt korna eller om den sprids mellan korna. Detta diskuterar du med din veterinär för att hitta de bästa åtgärderna som passar bäst för just din gård och dina förutsättningar.


Kom ihåg att signa upp på vårt nyhetsbrev här nedan för att få de senaste uppdateringarna från vår blogg.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Älskar du kor och vill ha inspiration och uppdateringar om när någon av våra veterinärer har skrivit ett blogginlägg? Då ska du signa upp för vårt nyhetsbrev!

Vi håller dina uppgifter säkra och du kan när som helst avanmäla dig.

Vi hörs i mail-inkorgen!

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fä
Besöksadress

Agricam AB

Teknikringen 7

583 30 Linköping

E-post

info@agricam.se

+4676-861 99 08

  • Facebook - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
Följ oss!

© Agricam AB. All rights reserved.

ny agricamlogga.png