Vid hela 5 tillfällen är det smart att ta mjölkprov

Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen hos Sveriges mjölkkor. Oftast är bakterier orsaken varför det är smart att ta mjölkprov både för att ge rätt behandling till den individuella kon och för att kunna agera förebyggande mot mastitbakterier i din besättning.Med kontroll kan du….

Viktigaste anledningen till att ta mjölkprov vid vissa speciella tidpunkter under kons år är för att få kontroll över förekomsten av bakterier i din besättning och upptäcka bakterier innan de riskerar att spridas. Särskilt Staf. Aureus, Strept. Agalactie och Mycoplasma Bovis är bakterier du vill undvika spridning av.


Skapa prognoser…

Med hjälp av provresultaten kan du skapa kort- och långsiktiga prognoser för ko och juver. Den kortsiktiga prognosen visar om det finns en chans för kon att snabbt få tillbaka normal mjölk och må bra. Den långsiktiga prognosen redogör för om/hur kon på sikt kan bli helt frisk med lågt celltal och inte heller smitta andra.


Och arbeta förebyggande

Med långsiktiga prognoser blir det lättare att agera i förebyggande syfte: gruppera om, kanske avstå seminering eller sätta kor med kroniska och smittsamma mastiter på slaktlistan.

Med prognoser blir det lättare att agera förebyggande

1. Efter kalvning

Värdera kons prognos och kons smittsamhet

När råmjölken är slut, efter ca tre dagar, har du mycket att vinna på att ta mjölkprover – både för att värdera juvrets prognos och för att värdera kons smittsamhet. Har kon en smittsam och kronisk infektion bör hon helst inte semineras eller gå med andra osmittade kor.


2. Under laktation, vid celltalsökning

Övervakning samt värdering av kons prognos och smittsamhet

Om celltalen ökar mitt i laktationen kan du provta mjölken för att värdera kons prognos, hennes smittsamhet och för att övervaka situationen i besättningen. Utifrån resultatet kan du gruppera om och besluta om seminering och slakt. Förslagsvis är det bra om du flyttar smittfarliga kor till andra grupper, slår ut en ko eller planerar för att sintidsbehandla henne när det blir dags för det.

3. Inför sinläggning

Ska du sintidsbehandla som vanligt?

Ett tillfälle som är vanligt att förbise är provtagning en vecka före sinläggning. Du har möjlighet att reda ut om vanlig sintidsbehandling ska utföras eller inte. Genom att ta mjölkprov får du reda på om kons eventuella bakterierna är penicillinkänsliga. Genom att provta i det här förebyggande syftet slår du två flugor i en smäll. Du undviker att använda penicillin i onödan och du hindrar de smittsamma bakterierna från att störa din besättning och produktion i största mån.


4. Efter sintidsbehandling

Vilken grupp ska hon vara i?

Efter en sintidsbehandling och inför val av produktionsgrupp är det bra att undersöka om kon har en smittsam bakterie trots behandlingen. Det får då avgöra frågan om den provtagna kon ska finnas bland de smittade eller de smittfria samt om hon ska semineras eller inte. Kanske ska hon också slås ut i förtid?


5. Klinisk mastit (kon visar symtom)

Behandla rätt snabbt!

Det är viktigt att inte slentrianmässigt behandla med penicillin när kon visar symtom eftersom vissa bakterier inte påverkas av penicillin. Ta mjölkprov så att du kan ge kon rätt behandling som tar hand om bakteriegifter och stärker kons motståndskraft. Om du ger penicillin när kon har en bakterie som är resistent riskerar du att öka på antalet resistenta bakterier. De resistenta bakterierna förbättrar sin sjukdomsframkallande förmåga av penicillin och smittan sprids lättare i din besättning.

Med prognoserna blir det lättare att agera i förebyggande syfte och avstå seminering samt sätta de kor som har kroniska och smittsamma mastiter på slaktlistan.


Hur får jag kontroll med hjälp av provresultaten?

Det viktigaste att ta hänsyn till är om smittan i första hand kommer från miljön runt korna eller om den sprids mellan korna.

När du har fått ett antal provresultat blir du medveten om orsaken till de juverhälsostörningar som finns. Det viktigaste att ta hänsyn till är om smittan i första hand kommer från miljön runt korna eller om den sprids mellan korna. Detta diskuterar du med din veterinär för att hitta de bästa åtgärderna som passar bäst för just din gård och dina förutsättningar.

Ta mjölkprov och odla direkt på gård 👉 Läs mer om Bacticam

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Älskar du kor och vill ha inspiration och uppdateringar om när någon av våra veterinärer har skrivit ett blogginlägg? Då ska du signa upp för vårt nyhetsbrev!

Vi håller dina uppgifter säkra och du kan när som helst avanmäla dig.

Vi hörs i mail-inkorgen!

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fä
Besöksadress

Agricam AB

Teknikringen 7

583 30 Linköping

E-post

info@agricam.se

+4676-861 99 08

  • Facebook - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
Följ oss!

© Agricam AB. All rights reserved.

ny agricamlogga.png