Lamms_lantbruk_edited.jpg

Lamms får snabba provsvar - även dagar när inte posten går
 

När en ko mår dåligt är det oerhört värdefullt att snabbt få veta vad som är orsaken. Där har Lamms lantbruk nu hjälp av Bacticam. ”Det är skönt att kunna få snabba svar även på helgerna”, säger djurskötaren Sara Johansson.

FLEN Lamms Lantbruk AB ligger utanför Flen och drivs av Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne. Gården är vackert belägen vid Ekenäs herrgård, mellan två sjöar, Långhalsen och Vadsbrosjön.

Djurskötarna Sara Johansson och Elisabet Rosenqvist är två av de fem fast anställda som tar hand om cirka 200 årskor, som mjölkas i grop två gånger per dygn. Gården är ekologisk, avkastningen ligger på ungefär 10 000 ECM.
Lamms är också Vila-gård, så personalen är redan vana vid att ta prover och ge medicin.

Lamms_ladugård_edited.jpg

Mjölkproduktionen drivs av en stiftelse. Ladugården är cirka tio år gammal.

Sedan några månader tillbaka har de använt Bacticam. Just att få snabba svar sju dagar i veckan är det som Sara och Elisabet uppskattar mest med verktyget från Agricam.
 Med Bacticam så får vi betydligt snabbare svar på vilka bakterier det rör sig om eftersom vi kan odla helger och alla andra tidpunkter när inte posten går, förklarar Sara.

 Det hjälper till att välja rätt medicin när vi ska behandla kon, till exempel om det skulle vara E.colibakterier som penicillin inte fungerar på.

citat-03.png

Vi får en bättre inblick i vilken bakterieflora vi har på gården

De har ännu inte kunnat se vad Bacticam haft för effekt. Det har varit en period när de varit befriade från mastiter.
 Vi har hittat en hel del Staphylococcus aureus, kanske för att vi provtagit mer än vad vi skulle gjort om vi inte haft Bacticam, säger Sara, som också ser en annan fördel med Bacticam:
 Vi får en bättre inblick i vilken bakterieflora vi har på gården.

Lamms_gropJPG_edited.jpg

Korna mjölkas i grop, en process som tar cirka tre timmar.

Samtliga djurskötare har utbildat sig i Bacticam.
- Det var inte så komplicerat, säger Elisabet.
De första gångerna assisterade de varandra. När en av dem arbetade i Bacticam-stationen fanns en kollega bredvid för att checka av att allt gjordes enligt instruktionsanvisningarna.
- Men nu har vi koll och kan köra själva, säger Sara.

De ser kommunikation i personalgruppen som något oerhört viktigt.
- Det bygger mycket på information om det ska fungera, förklarar Sara.
De gör överlämningar via sms mellan skiften och antecknar resultat och avvikelser på en whiteboard intill mjölkningsgropen.

Det går inte att ta miste på Sara och Elisabet är engagerade i sitt jobb. Och att de tycker om kor. De berättar att de läser om kor, pratar om dem och rapporterar till varandra om läget i verksamheten även när de är lediga.
- Det är en livsstil, konstaterar Elisabet.

Lamms_lantbruk.JPG

Sara och Elisabet inte bara jobbar med kor, det är också ett stort intresse för båda två.