agricam white.png

VetLink 1.0 - djurhälsa med helhetstänk

Genom VetLink 1.0 får du data om dina djur samlat på ett lättöverskådligt och lättbegripligt sätt. Detta hjälper gården att jobba på ett enkelt och effektivt med djurhälsan.

Du får inte bara kor som mår bra, utan också även bättre avkastning genom att jobba mer strukturerat med det förebyggande djurhälsoarbetet.

 

Funktioner i VetLink 1.0 

 • Möjlighet att  följa upp verksamheten och få status på besättningsnivå i realtid.
   

 • Sätta upp mål- och tröskelvärden som, efter provtagning, hjälper dig att på ett snabbt och effektivt sätt fånga upp eventuella avvikelser.
   

 • Gården kan  genomföra onlinemöten tillsammans med besättningsveterinär, foderrådgivare och Agricam via VetLink.
   

 • Loggboken är en möjlighet att dokumentera de viktigaste besluten och åtgärderna, vilket är en hjälp i det fortsatta arbetet mer djurhälsa.
   

 • Best practice-bibliotek - ger dig förslag på behandlingar och åtgärder utifrån specifika problem.
   

 • Uppgifter kan läggas in i systemet och sedan kopplas till exempelvis Gårdssystemet.

Intresserad?
Fyll i formuläret så hör vi av oss          

Om VetLink

VetLink började som ett jordbuksprojekt med stöd från EU.
Nu har det blivit dags att förverkliga de visioner som var utgångspunkten för projektet.


Det handlar i grunden om att underlätta samarbetet mellan gården, veterinären och rådgivaren, att dela data för att skapa bättre djurhälsa.
Agricam vill genom Vetlink 1.0 medverka till detta.
Vårt ska effektivisera djurhälsoarbetet på mjölkgårdarna och förbättra djurhållningen, vilket i sin tur ger företagen bättre ekonomi.

Kopyramid SVE.png

Vi bygger våra tekniska lösningar utifrån vår kopyramid, som visualiserar tanken med VetLink, ett sätt att se djurhälsa ur ett helhetsperspektiv.
Agricam strävar efter att utveckla produkter som är en del av denna helhet och som var och en bidrar till friskare djur och en hållbar mjölkproduktion.

Vetlinkgraf_1.jpg

"VetLink är helhetstänk när det gäller djurhälsa"

Ulf Stern, produktstrateg och stf VD på Agricam, är glad att äntligen kunna lansera VetLink.

- Det här var från början en vision för Agricam.....osv

Han berättar att verktyget kommer att byggas på och utvecklas efter hand. Det ska vara integrerat med andra produkter från Agricam, som Bacticam, KetosKoll och Gårdssystemet.

Ulf_SternNY.jpg