Kalvhälsa

Kalvar

Vad behöver du för att lyckas med kalvhälsan på din gård?

Vi jobbar just nu på att ta fram en ny produkt för kalvhälsa som är en viktig del av Agricams kopyramid. Delta i vår omröstning för att hjälpa oss att ta fram en anpassad produkt för din gård och bli en del av utvecklingen av framtidens mjölkproduktion.

Läs de olika förslagen och rösta nedan. 👇

1. KalvKoll

En bra start i livet är viktigt för att kon skall hålla sig frisk och produktiv. Genom att ha koll på dina kalvars hälsa så kan störningar tidigt upptäckas och åtgärdas. Detta ger friskare och gladare kalvar och mer tid över till annat.  

KalvKoll har ett användarvänligt gränssnitt där du på ett och samma ställe hittar:  

 • Ett snabbt och enkelt sätt att dokumentera händelser och störningar hos dina kalvar.  

 • Sammanställd information om din besättning och om enskilda kalvar.  

 • Stöd för att tidigt upptäcka och åtgärda sjukdomar hos enskilda kalvar.  

 • Förslag på konkreta åtgärder för att förbättra dina kalvars hälsa. 

 • Information om vilka kalvar som behöver extra tillsyn. 

 • Påminnelser om viktiga händelser i kalven liv, så som avhorning, avvänjning och provtagningar. 

 • En samlad bild över din gårds kalvhälsa.  

2. RåmjölksKoll

Råmjölk av rätt mängd och kvalitet och i rätt tid är av stor vikt för att kalven skall få ett bra immunförsvar och växa upp och bli en frisk och glad kalv.  

RåmjölksKoll hjälper dig att:  

 • Räkna ut vilken kvalitet och storlek på råmjölksgivan varje kalv behöver för att få ett bra skydd.  

 • Få koll på hur råmjölkskvaliteten på din gård ser ut. 

 • Hålla koll på vilken råmjölk som skall frysas in och hur mycket det finns i frysen.

 • Förslag på åtgärder för att förbättra råmjölkskavliten på din gård.  

3. ProteinKoll 

För att kalven skall växa upp till en glad och frisk kalv är ett starkt immunförsvar av stor vikt. Kalvens immunförsvar kan kontrolleras med ett enkelt blodprov.  Proteinkoll består av test-kit för att ta blodprov och en app för att dokumentera och utvärdera dina testresultat.  

ProteinKoll ger dig:  

 • Information om hur skyddet mot sjukdomar ser ut på din besättning.  

 • Information om vilka kalvar som löper större risk att drabbas av sjukdomar och behöver extra tillsyn.  

 • Information om hur skyddet förändras över tid.  

 • Förslag på åtgärder som kan sättas in för att förbättra skyddet på besättningen.