Exjobb - Automatisk styrning av belysning

Du som söker exjobb till våren och vill använda dina tekniska kunskaper för att göra en produkt smartare och på köpet bidra till ett hållbarare lantbruk - Se hit!

Exempel på lämpligt program på LiU: Y, D, ED

Går att anpassa till både kandidat- och masternivå.

Sista ansökningsdag: 13 december

Vad vi gör

Teknik inom lantbruket har de senaste åren gått från att vara klassisk utrustning för jordbruk till digitala system för övervakning, insamling av data och optimering av olika processer, det kallas Agtech.

Agricam är ett AgTech-bolag. Vi kombinerar mjukvara, hårdvara och veterinärkompetens för att lösa problem inom mjölkproduktion. Vi tar ett helhetsansvar när det kommer till övervakning, rådgivning, effektivisering och uppföljning av djurhälsa och ekonomi. För att åstadkomma detta används bland annat värmekamerateknik, bildbehandling, maskininlärning och statistik.

Bakgrund

En av våra produkter är Bacticam, ett miniatyrlabb som placeras och opereras av lantbrukaren. Genom att odla bakterier direkt på gården och analysera dem på plats med hjälp av ett AI minskas ledtiden mot traditionella metoder. Minskad ledtid innebär förbättrad djurhälsa, minskad antibiotikaanvändning samt ökad produktionsförmåga. Bacticam analyserar bakterieodlingar genom att ett mjölkprov registreras i appen och sedan fotas med bestämda intervall i olika belysningar för att skapa rätt förutsättningar för automatisk och manuell bedömning. 

 

Registrering och fotografering görs med hjälp av en Androidbaserad mobiltelefon. Belysningen styrs manuellt med hjälp av strömbrytare och meddelanden ifrån appen som instruerar användaren om att byta belysningsläge. Målbilden är att minska antalet moment vid handhavande och istället låta appen styra belysningen. Genom att styra belysningen med appen minskas manuella moment samt risken för att en bild skulle gå till analys utan rätt belysning.

Uppdragsbeskrivning

Detta examensarbete syftar till att undersöka olika möjligheter för styrning av belysningen. Denna styrning ska helst ske via kabel som laddar telefonen, men Bluetooth är också ett alternativ. Belysningen ska styras automatiskt via appen där den styr direkt vilka belysningslägen som används.

 

Belysningen styrs i dagsläget med en manuell brytare på fotostudion (läge A och B på bilden).

bacticam-fotostudio.png

Se även video här:  https://youtu.be/vZlBnip5uWo

Dina uppgifter:

  • Undersök vilka alternativ som finns för att styra belysning

  • Undersök hur appen skall kommunicera med belysningsstyrningen

  • Ta fram krav på styrelektroniken för given belysning

  • Ta fram en fungerande prototyp och leverera ett förslag på programmering för att styra denna via appen (i Java)

  • Sammanställ projektdokumentation och skriv examensrapport

  • Ge inriktning för fortsatt arbete

Ansökan

För mer information eller ansökan, kontakta erika.anderskar(a)agricam.se.