EU-stöd

Pågående EU-projekt

Advanced Thermal Imaging System in Dairy Cows

SMEs instrument, Horizon 2020

Erhållit Seal of Excellence.

Pågående EIP-projekt

VetLink

VetLink är en innovativ mjukvarulösning som kombinerar virtuella veterinärbesök och tidseffektiva arbetsmetoder genom ett avancerat AI som samlar in djurdata, analyserar händelser och genererar automatiska åtgärdsförslag till veterinären och lantbrukaren. Syftet är att utveckla en modern lösning, som kan bli en ny Golden Standard för veterinärvård i Sverige och internationellt.

 

VetLink ökar veterinärens närvaro ute hos lantbrukaren, bidrar till en snabbare och förbättrad djurvård, förbättrar arbetssituation för både veterinären och lantbrukaren samtidigt som rollfördelningen förtydligas mellan parterna och veterinärens status och integritet stärks. Dessa effekter uppnås paradoxalt nog samtidigt som de totala kostnaderna kan minska. VetLink påverkar också miljön på ett positivt sätt, dels minskade koldioxidutsläpp genom färre tjänsteresor och framför allt genom en bättre och noggrannare djurvård när det gäller användandet av antibiotika.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär
eip-agri_sv.png

Avslutade EIP-projekt

 

Bacticam - den optiska bakterieklassificeraren

Tillsammans med samarbetspartnerna Distriktsveterinärerna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utvecklar vi en optisk bakterieklassificerare som scannar odlingsplattor och identifierar bakteriekulturer i realtid med samma tillförlitlighet som ett undersökande laboratorium.

Målsättningen med projektet är att reducera odlings- och analyskostnader för mjölkbönder och veterinärer, öka träffsäkerheten att rätt bakterie identifieras samt minska svarstiden på prover.

Beröringsfri feberdetektion för riskfri och effektiv djurskötsel

Projektmål: En beröringsfri feberdetektor för husdjur som mäter yttemperaturen på hornhinnan med värmekameror. Innovationen har till syfte att underlätta handhavandet med djuren, minimera produktionsförluster och öka effektiviteten hos såväl mjölk-kött och grisproducenter. Målet är också en fix systemlösning för kontinuerlig febermätning där djuren passerar en och samma kamerastation (exempelvis mjölkkor) samt en handhållen systemlösning för köttdjur, gris och häst där värmekameran kommunicerar interaktivt och i realtid med en server (t.ex. molnlösning för att direkt lagra data på djuret).