EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär
Kontakt

Agricam AB

Teknikringen 7

583 30 Linköping

info@agricam.se

+4676-861 99 05

  • Facebook - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
Nyhetsbrev

© Agricam AB. All rights reserved.

EU-stöd

Pågående EU-projekt

Advanced Thermal Imaging System in Dairy Cows

SMEs instrument, Horizon 2020

Erhållit Seal of Excellence.

Pågående EIP-projekt

Bacticam - den optiska bakterieklassificeraren

Tillsammans med samarbetspartnerna Distriktsveterinärerna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utvecklar vi en optisk bakterieklassificerare som scannar odlingsplattor och identifierar bakteriekulturer i realtid med samma tillförlitlighet som ett undersökande laboratorium.

Målsättningen med projektet är att reducera odlings- och analyskostnader för mjölkbönder och veterinärer, öka träffsäkerheten att rätt bakterie identifieras samt minska svarstiden på prover.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär

Avslutade EIP-projekt

 

Beröringsfri feberdetektion för riskfri och effektiv djurskötsel

Projektmål: En beröringsfri feberdetektor för husdjur som mäter yttemperaturen på hornhinnan med värmekameror. Innovationen har till syfte att underlätta handhavandet med djuren, minimera produktionsförluster och öka effektiviteten hos såväl mjölk-kött och grisproducenter. Målet är också en fix systemlösning för kontinuerlig febermätning där djuren passerar en och samma kamerastation (exempelvis mjölkkor) samt en handhållen systemlösning för köttdjur, gris och häst där värmekameran kommunicerar interaktivt och i realtid med en server (t.ex. molnlösning för att direkt lagra data på djuret).

ny agricamlogga.png