agricam white.png

Ta mjölkprover och odla direkt på gården. Bacticam identifierar bakterierna inom 24 timmar från färdig odling.

 

”Med Bacticam känner vi att vi kan få en betydligt kortare svarstid på proverna så att vi på det sättet kan göra rätt behandlingar.” 

Identifierar bakterier snabbt för att hålla produktionen intakt

Vi utvecklar ett AI med målsättningen att identifiera de vanligast förekommande bakterierna på gård genom att analysera bilder. Det enda du behöver göra är att odla och fota mjölkprover. Inom 24 timmar får du ett resultat och chansen att kon blir frisk ökar eftersom rätt behandling kan sättas in i tid. Med en innovativ app loggas provsvaren så att du och din veterinär kan se mönster i bakteriefördelningen både på besättnings- och individnivå. Du slipper också onödiga karenstider som gör att korna kan komma tillbaka in i produktionen så snart som möjligt efter sjukdom.

Minskad ledtid & snabbare provsvar

Överblick över bakterier 

på både besättnings- 

och individnivå 

Kontroll över hela processen från provtagning till frisk ko 

Flera användningsområden

 

Det finns flera anledningar att ta bakteriologiska prover på mjölken från en ko. Det kan bland annat handla om att skaffa sig kunskap om hur man ska behandla en sjuk ko, att värdera kons smittsamhet eller om man ska sintidsbehandla eller inte. De olika anledningarna delas upp i fyra olika kategorier:

1

Vid kliniska mastiter

2

Efter kalvning

3

Inför sinläggning

4

Vid celltalsökning

Bacticam passar perfekt för dig som är ViLA-ansluten

Utvecklingsprojekt med EU-stöd

Snabba provsvar på mjölkprover - utan att lämna gården!

 

Bacticam är ett utvecklingsprojekt med stöd från EIP. Analys genomförs av SVA.